În taină

in taina

 

Iubirea e pasul mai sigur spre soare,

Iubirea învie pe cel care moare,
Iubirea conferă un sens nemuririi,
Iubirea dă viaţă şi gust fericirii.

***

Iubeam în taină un băiat,
Îl veneram ca pe un zeu,
De cădea umbra peste sat
În braţele-i pluteam şi eu...

Visam la ochii săi cuminţi,
La buzele-i de catifea
Şi la obrajii rumeniţi
Ce înfloreau pe faţa sa.

Aveam puterea de-a trăi,
Cu multă patimă fierbinte,
Chiar după moarte-l voi iubi,
În gând, subtil, fără cuvinte...

***
El nu ştia că îl iubesc,
Cu el respir,
cu el trăiesc,
gândesc,
vorbesc
Şi-n suflet cresc…
îi mulţumesc
doar pentru faptul că iubesc.


Optzeci de ani l-aștept și acum

 Eu sunt la început de drum

Spre viața veșnică de apoi,

Unde ne vom iubi… noi doi…  

 

© Crowelle.com/Tatiana Art